КОДЕКС

ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА ИНИЦИЈАТИВА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ

Општа начела

Члан 1.

Овај Кодекс се односи на све чланове удружења Иницијатива за Краљевину Србију.

Члан 2.

Сврха овог Кодекса је:

о да утврди стандарде личног интегритета и понашања којих би требало да се приджавају  чланови

о да подржи чланове у поштовању ових стандарда

о да упозна грађане какво понашање имају право да захтевају и очекују од чланова удружења

о да допринесе изградњи поверења грађана у удружење ИКС-а

о да допринесе успостављању поверења у повратак уставне парламентарне монархије.

Члан 3.

Члан је дужан да се увек понаша на начин којим се чува  и унапређује поверење грађана у Иницијатива за Краљевину Србију.

Члан 4.

о Члан удружења је дужан да се понаша у складу са утврђеним етичким стандардима.

о Члан удружења треба да у свом деловању испољава и афирмише идеју монархизма и поновног успостављања уставне парламентарне монархије у Србији

о У свом деловању члан Удружења треба да даје предност јавном над приватним интересом, па се од сваког члана очекује да својим понашањем , као члан удружења тако и у приватном животу, не нарушава углед удружења.

Члан 5.

Од члана се очекује:

о Да буде поштен, непристрасан и ефикасан,

о Да своје задатке обавља,часно, савесно и поштено.

о Да буде љубазан и предусретљив у свим својим опхођењима са грађанима и другим члановима Удружења

о да едукује о парламентарној монархији грађане у својим опхођењима .

Члан 6.

У обављању својих задатака , члан не сме неоправдано и недозвољено да прави разлику или неједнако поступа према лицу или групи с обзиром на њихова лична или стечена својства и припадност (на пример, раса, боја, пол, национална припадност, друштвени положај и порекло, рођење, вероисповест, политичко или друго убеђење, имовно стање, култура, језик, старост, психички или физички инвалидитет).

Члан 7.

Члан не сме да делује самовољно, или на штету било ког лица, групе људи или правног лица и дужан је да се понаша са уважавањем у односу на њихова права, дужности и законите интересе.

У обављању задатака члан је дужан да се понаша законито и да своја дискрециона овлашћења примењује непристрасно.

Члан 8.

Члан не сме да дозволи да његов приватни интерес дође на било који начин у сукоб са циљевима Удружења.

Члан ни у ком случају свој положај не сме да користи за остварење приватног интереса.

Члан 9.

Члан који оправдано верује да је настала или да ће настати повреда закона или овог кодекса, пријавиће ту чињеницу руководству Удружења, и ако је то потребно, другом органу надлежном за испитивање таквих чињеница.

На исти начин ће поступити члан који сматра да се на њега врши притисак да поступи супротно закону или овом кодексу.

Члан који у основаном уверењу пријави наведени случај, не сме због тога трпети било какве штетне последице.

Члан 10.

Неспојиви интереси

Члан не сме да обавља били какву активност, нити да прихвата било какав посао или функцију, плаћену или неплаћену, која је неспојива са циљевима Удружења. У случајевима сумње члан је дужан да затражи мишљење руководства Удружења.

Члан ће на захтев руководства Удружења дати образложену изјаву о активностима или функцијама плаћеним или неплаћеним, које би могле да угрозе адекватно обављање његових дужности.

Члан 11.

Политичка или јавна активност

Члан је дужан да води рачуна о томе да његова политичка активност не угрози поверење јавности у његову способност да обавља своје задатке у Удружењу.

Члан 12.

Поклони

Члан не сме да тражи нити да прима новац, поклоне, услуге, гостопримство или било какву другу врсту користи за себе или за друге у вези са чланством у Удружењу осим ако се не ради за прикупљање средстава за рад Удружења.

Члан 13

Коришћење средстава и начин обављања послова

У обављању посла, члан мора да се уздржи од било каквих финансијских злоупотреба.

У обављању својих послова, члан се стара да се средства која су му поверена користе само наменски а задаци обављају у складу са принципима ефикасности, рационалности и економичности.

Поверена средства члан ни у ком случају не сме да користи у приватне сврхе, нити да другима омогући да то чине.

Члан 14.

Члан Удружења сме да саопшти само оне информације за које је овлашћен.

Православни календар
Православни календар
Претражите
само сајт Иницијативе за Краљевину Србију
Календар
април 2024.
П У С Ч П С Н
« авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Категорије
Архиве
Webmail